Seizoensinfluenza en de mogelijke gevolgen ervan

  • (griep) is een ernstig volksgezondheidsprobleem dat tot ernstige ziekte en de dood kan leiden, vooral bij hoogrisicogroepen1
  • Influenza is in het bijzonder gevaarlijk voor kwetsbare personen die een groter risico lopen op ernstige ziekte of complicaties wanneer ze besmet worden, zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar2

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de jaarlijkse epidemieën naar schatting wereldwijd 3-5 miljoen gevallen van ernstige ziekte en tot 650.000 sterfgevallen tot gevolg.3 Elk jaar krijgen 5-10% van de volwassenen en 20-30% van de kinderen de griep.4

In Europa veroorzaakt seizoensinfluenza elk jaar 4-50 miljoen symptomatische gevallen en tot 70.000 overlijdens.5 Tijdens het griepseizoen 2017-2018 werd het aantal overlijdens door influenza geschat op 152.000. 6 In België worden elk jaar gemiddeld 500.000 mensen getroffen door een influenza-achtige ziekte, wat neerkomt op 2 tot 8% van de bevolking. Gemiddeld ontwikkelt 1 op 1.000 personen met influenza complicaties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. Meer dan 90% van de sterfgevallen door influenza zijn mensen van 65 en ouder.7

Wat is seizoensinfluenza?

Seizoensinfluenza is een acute luchtweginfectie veroorzaakt door influenzavirussen die overal ter wereld voorkomen en elke leeftijdsgroep kunnen treffen.1 Influenza verspreidt zich vooral via rechtstreeks contact met hoestende en niezende mensen en de kleine druppeltjes die daardoor in de lucht terechtkomen en onrechtstreeks door ademhalingssecreties op handen, zakdoekjes enz.5 Het jaarlijkse griepseizoen begint zelden voor midden november en duurt meestal tot eind mei.8

Influenza is een besmettelijke ziekte die ernstige uitkomsten kan hebben, zeker in hoogrisicogroepen. Ze kan echter vaak worden voorkomen. Een goed begrip van hoe de ziekte wordt overgedragen en hoe men besmetting kan voorkomen is cruciaal om het aantal zieken, ziekenhuisopnames en vroegtijdige overlijdens te verminderen.9 Ondanks de vaak korte duur van de ziekte bij sommige patiënten heeft influenza een zware jaarlijkse last voor de economie en gezondheidszorg tot gevolg.5 In Europa lopen de kosten met betrekking tot griep op tot 6 à 14 miljard euro per jaar, inclusief hospitalisatiekosten, loonschade door ziekteverzuim en griepgerelateerde raadplegingen bij de huisarts.10

Naast persoonlijke beschermingsmaatregelen om het risico op overdracht van influenza te verkleinen (regelmatig handen wassen, een goede luchtweghygiëne, snelle (zelf-)isolatie van zieke personen)5 is vaccinatie de beste manier om een griepbesmetting te voorkomen.1,5 Vaccinatie is bijzonder belangrijk voor kwetsbare mensen zoals zwangere vrouwen, kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar, ouderen, mensen met specifieke chronische aandoeningen en gezondheidswerkers.1 De immuunrespons en bescherming heeft 10 tot 14 dagen vanaf de vaccinatie nodig om zich te ontwikkelen.8 De griepvaccincampagnes vinden meestal plaats in oktober en november, voor de griep zich begint te verspreiden. Zolang de griep nog steeds de ronde doet, is het niet te laat voor een vaccinatie. Vaccinatie verhoogt de kans op bescherming tegen besmetting en vermindert ernstige gevolgen van de ziekte.11

“Er is een hoog immunisatieniveau nodig, en groepsimmuniteit speelt een belangrijke rol”, zegt dr. Bram Palache, influenzavaccinwetenschapper bij FluPal Consultancy B.V. (NL). “Groepsimmuniteit of kudde-immuniteit houdt in dat een hoog percentage van de bevolking tegen een virus is beschermd door vaccinatie, zodat de ziekte zich moeilijk kan verspreiden omdat er amper mensen overblijven die kunnen worden besmet. Groepsimmuniteit is bijzonder belangrijk om de mensen in de gemeenschap te beschermen die niet zijn gevaccineerd. Het aanbevolen percentage tegen influenza gevaccineerde hoogrisicopersonen in de bevolking is 75%. Seizoensinfluenza is een ernstig volksgezondheidsprobleem dat bij hoogrisicogroepen tot ernstige ziekte en zelfs de dood kan leiden.1

Over Mylan

Mylan is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich engageert om nieuwe normen te stellen in de gezondheidszorg en kwalitatieve geneesmiddelen aan te bieden. We werken in landen over de hele wereld samen om 7 miljard mensen toegang te bieden tot kwalitatieve geneesmiddelen; we innoveren om aan onvervulde noden tegemoet te komen; betrouwbaarheid en een uitstekende dienstverlening zijn standaard bij ons; we kiezen het juiste pad en niet de gemakkelijkste weg; en we veranderen de toekomst door vol passie internationaal het voortouw te nemen. We hebben een groeiende portefeuille met meer dan 7.500 over heel de wereld verkochte producten inclusief antiretrovirale therapieën waarvan meer dan 40% van alle mensen ter wereld die worden behandeld voor hiv/aids afhankelijk zijn. We brengen onze producten in meer dan 165 landen en regio’s op de markt. We zijn een van ‘s werelds grootste producenten van actieve farmaceutische ingrediënten. We stellen ongeveer 35.000 mensen tewerk en ieder van hen zet zich in om te zorgen voor een betere gezondheidszorg om zo een betere wereld te creëren. Lees meer op Mylan.com en Mylan.be. We publiceren regelmatig informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers op onze website (investor.mylan.com).

1. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) - (Accessed May 2019)
2. 2008 ECDC Guidance on Priority Risk Groups for Influenza Vaccination
3. http://eufightingflu.com/manifesto - (Accessed May 2019)
4. http://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en - (Accessed May 2019)
5. https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet - (Accessed May 2019)
6. Nielsen J, et al. Clin Microbiol Infect 2019 Feb 18. pii: S1198-743X(19)30058-8
7. https://www.sciensano.be/en/node/464 (Accessed October 2019)
8. https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/vaccines/timing
9. https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/key-messages - (Accessed May 2019)
10. Preaud E, et al. BMC Public Health 2014:14:813. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141103. (Accessed May 2019)
11. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions
12. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-coverage-and-effectiveness - (Accessed May 2019)


INFO-PUB-2019-431

Laatst bijgewerkt op  12/02/2020