Bijwerkingen

Bijwerkingen rapporteren

Indien u bijwerkingen heeft na het nemen van één van onze geneesmiddelen, neem dan zeker contact op met uw dokter, apotheker of verpleger. Dit geldt eveneens voor iedere mogelijke bijwerking die niet in de bijsluiter vermeld staat.

U kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de specifieke procedure op de website van het Federaal Geneesmiddelenagentschap https: www.fagg-afmps.be/nl/notification_effets of via het email adres info@mylan.be. Door bijwerkingen te melden helpt u onze geneesmiddelen nog veiliger te maken.